Title: Nájem bytu a prostoru sloužícího podnikání
Other Titles: Residential rent and rent of premise for business purposes
Authors: Filipová, Tereza
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23959
Keywords: nájem;nájem bytu;nájem prostoru sloužícího podnikání;nájemce;pronajímatel;nájemní smlouva
Keywords in different language: rent;residential rent;rent of premise for business purposes;landlord;tenant;lease contract
Abstract: Meritem této diplomové práce je právní úprava nájmu bytu a prostoru sloužícího podnikání v České republice. Stěžejním cílem této práce je komplexně postihnout změny právní úpravy v oblasti nájmu bytu a prostoru sloužícího podnikání, které nastaly s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a souvisejících předpisů. A dále pak postihnout vzájemné postavení pronajímatele a nájemce. V diplomové práci jsem se zaměřila primárně na nájem bytu, který zahrnuje v praxi nejširší množství případů, co se týče předmětu nájmu.
Abstract in different language: The purpose of this thesis is the legal adjustment of residential rent and rent of premise for business purposes in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to complexly detect changes of the legal adjustment in the area of residential rent and rent of premise for business purposes, which happened with efficiency of the act no. 89/2012 Coll., Civil Code and other connected regulations and further to affect the mutual position of a landlord and a tenant. In the thesis, I primarily focused on the residential rent, which includes the most extensive number of cases in practice, as for the object of rent.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Filipova.pdfPlný text práce800,05 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Filipova.pdfPosudek oponenta práce967,61 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Filipova.pdfPosudek vedoucího práce863,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Filipova.pdfPrůběh obhajoby práce287,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.