Title: Aktuální otázky střídavé péče
Other Titles: Current issues of shared custody
Authors: Bakuridzeová, Nelli
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23961
Keywords: střídavá péče;dítě;orgán sociálně - právní ochrany dětí;aktuální otázky;rodičovská odpovědnost;rodina
Keywords in different language: shared custody;child;the agency of child protection;actual issues;parental responsibility;family
Abstract: Tato práce se zabývá aktuálními otázkami střídavé péče. Jejím obsahem je výčet a přiblížení důležitých pojmů. Kapitola druhá se věnuje předchozí právní úpravě střídavé péče a kapitola třetí se zabývá současnou právní úpravou. Její součástí je také přiblížení procesní stránky řízení o úpravě poměrů rodičů a nezletilých dětí a činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí. Kapitola čtvrtá je praktickou částí diplomové práce, obsahuje především výčet judikatury Ústavního soudu a záznam rozhovorů s advokátkami. Poslední kapitola se zabývá střídavou péčí v Německu a Švédsku.
Abstract in different language: This thesis deals with actual issues of shared custody. The thesis includes a summary of significant terms. The second chapter comprises preceding legislation and the third chapter deals with current legal standards. It also includes a clarification of processional parts of proceeding and adaptation of regimes between parents and a child. The fourth chapter is a practical part of this thesis, primarily it contains a listing of the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic and a record of interviews with lawyers. The last chapter deals with joint custody in Germany and in Sweden.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nelli Bakuridzeova - Aktualni otazky stridave pece.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bakuridzeova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bakuridzeova.pdfPosudek vedoucího práce979,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bakuridzeova.pdfPrůběh obhajoby práce277,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.