Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHradec Milan, Mgr. Dr.
dc.contributor.authorJiříčková, Ivana
dc.contributor.refereeSpurný Radek, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-17
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:05Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:05Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-2-23
dc.identifier65576
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23970
dc.description.abstractTato práce se zabývá detailním popisem nemajetkové újmy od počátků její úpravy až po její současnou podobu v NOZ. Největší pozornost je věnována nemajetkové újmě na přirozených právech a na to navazující nemajetkové újmě na životě a zdraví. Za velice zajímavé považuji i určování zadostiučinění. Meritem celé práce bylo poskytnout komplexní obraz o úpravě nemajetkové újmy a upozornit na řadu podstatných změn, které nastaly s příchodem NOZ.cs
dc.format88 s. (192 681 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnemajetková újmacs
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.subjectpřirozená právacs
dc.subjectbolestnécs
dc.subjectzadostiučiněnícs
dc.subjectpromlčenícs
dc.titleNáhrada nemajetkové újmy dle NOZcs
dc.title.alternativeCompensation for non-material damages by the new civil codeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with detail description non-material damages since beginning legislation to present legislation in new civil code. The greatest thoughtfulness is given non-material damages of natural rights and to this follows up non-material damages of injury to health and kill. I consider that selection of satisfaction is very interesting too. The merit of this thesis was provide complex description of legislation non-material damages and point out a several important changes, which new code civil brings.en
dc.subject.translatednon-material damagesen
dc.subject.translatednew civil codeen
dc.subject.translatednatural rightsen
dc.subject.translatedsmart moneyen
dc.subject.translatedsatisfactionen
dc.subject.translatedextinctive prescriptionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Nahrada nemajetkove ujmy dle NOZ-Ivana Jirickova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Jirickova.pdfPosudek oponenta práce921,54 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Jirickova.pdfPosudek vedoucího práce840,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Jirickova.pdfPrůběh obhajoby práce303,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.