Title: Práva a povinnosti manželů
Other Titles: Law and rights of marriage
Authors: Venderová, Jana
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Spurná Kristýna, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23972
Keywords: manželství;práva a povinnosti;občanský zákoník;vztahy mezi manžely
Keywords in different language: marriage;law and rights;civil code;relations between husband and wife
Abstract: Úkolem této diplomové práce je pojmout manželství jako komplex právních vztahů mezi manžely navzájem a mezi manžely a jejich rodinou. Vytyčuje také hlavní účel institutu manželství a věnuje pozornost ochranným ustanovením, která chrání zájmy rodiny. Vzájemné osobní povinnosti manželů vycházejí z právních norem, avšak naráží na problematiku jejich vynutitelnosti. V práci jsou rozebírány jednotlivá práva a povinnosti manželů a vliv jejich jednání na rodinný život. Práce se zabývá shrnutím a zhodnocením nové právní úpravy institutu manželství obsažené v občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014.
Abstract in different language: The aim of this dissertation is to approach the married state as a complex of law relations between man and wife themselves and among them and their family. It defines the main purpose of the married state and pays attention to protective regulation, which protects interests of family. Two-way personal obligations of man and wife proceed from the law, nevertheless we collide with the problem of their enforcement. This dissertation analyses particular rights and obligations of man and wife and the impact of their behaviour on their family life. This thesis concentrate on the summary and evaluation of the new marital law legislation contained in the new Civil Code that is effective since 1st January 2014.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Prava a povinnosti manzelu.pdfPlný text práce838,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Venderova.pdfPosudek oponenta práce964,8 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Venderova.pdfPosudek vedoucího práce806,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Venderova.pdfPrůběh obhajoby práce344,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.