Název: Přechod pozůstalosti na dědice
Další názvy: Transition estate to heirs
Autoři: Plšková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Oponent: Ptáček Petr, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23976
Klíčová slova: dědické právo;nový občanský zákoník;předpoklady dědění;správa pozůstalosti;správce pozůstalosti;výhrada soupisu;soupis pozůstalosti;aktiva pozůstalosti;pasiva pozůstalosti
Klíčová slova v dalším jazyce: inheritance law;new civil code;assumptions inheritance;estate management;administrator of the estate;stipulation of estate inventory;inventory of the estate;assets of the estate;liabilities estate
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena problematiku přechodu pozůstalosti na dědice. Práce se nejprve orientuje na popis a analýzu právních důvodů dědění, neboť jsou základním předpokladnem k tomu , aby na dědice vůbec mohla přejit pozůstalost, ale jsou to rovněž předpoklady pro přechod dluhů na dědice. Dále je práce zaměřena na vymezení pojmů (tzn. pozůstalost a dědictví) . V práci jsou také zaznamenány změny právní úpravy týkající se přechodu pozůstalosti. Cílem diplomové práce je seznámení se z novými instituty dědického práva, jejich z hodnocení a problematikou přechodu pozůstalosti na dědice, podle současné právní úpravy, s účinností k 1.1.214.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the issue of transition estate heir. Firstly, the work focuses on the description and analysis of the legal grounds of succession, since they are essential prerequisite to the heirs of the estate could even move on, but they are also prerequisites for the transition debts to heirs. Further work is focused on defining terms (ie. The estate and inheritance). The paper also reported changes in legislation relating to the transition of the estate. The aim of this thesis is the introduction of new institutions of inheritance law, their assessment of the issue and transfer of the estate to the heirs, under current legislation, with effect 1.1.2014.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zapodoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Pillmayerova.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Pillmayerova.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Pillmayerova.pdfPrůběh obhajoby práce317,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23976

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.