Title: Náhrada škody na zdraví
Other Titles: Compensation for health damage
Authors: Krejčí, Milena
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Hradec Milan, Mgr. Dr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23977
Keywords: nemajetková újma;zdraví;ublížení na zdraví;metodika nejvyššího soudu;mkf;škoda;bolestné;ztížení společenského uplatnění;náhrada škody;druhy náhrad
Keywords in different language: immaterial damage;health;health injury;methodics of high court;mkf;damage;painful;more difficult social application after health injury;damage compensation;types of compensation
Abstract: Tato práce popisuje kompenzaci škody na zdraví v České republice. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o tématu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy nemateriální újmy. Poté jsou rozděleny jednotlivé druhy náhrady újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení na materiální a nemateriální. V další části práce je přiblížena Metodika Nejvyššího soudu, která rozebírá bolestné a ztížení společenského uplatnění. Na konci práce se věnuji srovnání staré a nové úpravy v této oblasti.
Abstract in different language: This thesis describes compensation for health damage in Czech republic. The main aim of this thesis is to provide the summary of this theme. The first part of the thesis explain the basic concepts of immaterial damage. Then, the different kinds of compensations for health damage or death are divided into the material and immaterial. In the other part of this thesis is entertained the Methodics of High Court, where is discussed the painful and more difficult social application. At the end of this thesis, I write about the main legislative changes in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Krejci_Milena.pdfPlný text práce413,78 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Krejci.pdfPosudek vedoucího práce917,52 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Krejci.pdfPosudek oponenta práce747,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Krejci.pdfPrůběh obhajoby práce325,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.