Title: Dovolání v civilním procesu
Other Titles: Appellative Review in Civil Procedure
Authors: Jandlová, Klára
Advisor: Ungr Miloslav, JUDr.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23978
Keywords: dovolání;civilní proces;opravné prostředky;nejvyšší soud;opravné systémy
Keywords in different language: appelate review;civil procedure;supreme court;remedies
Abstract: Diplomová práce pojednává o institutu dovolání v civilním procesu, z hlediska teorie práva zařazuje dovolání do systému opravných prostředků, dále rozebírá historické proměny tohoto institutu a jeho vývoj na území ČR. Praktická část práce je věnována současné legislativní úpravě dovolání a navazující judikatuře. Práce je zakončena úvahami de lege ferenda nad dovoláním, jeho současnou právní úpravou a jeho účelem v českém civilním procesu.
Abstract in different language: This diploma thesis is about appelate review in czech civil procedure and can be divided in two parts. Part one is focused on theoretical and historical view of the subject, places it in order (in structure of Czech appeals) and points out the theoretical base of it. The historical part describes the evolution of appeals in Czech territory.The second part is focused on practical side of apellate review, describes current legislation and its comparison to previous one, which was valid until 31.12.2012. The second part also describes judications of the Supreme Court and findings of the Constitutional Court in context with apellate review and its recent chenges. The thesis ends with thoughts and reflections about appelate review, its function in Czech civil procedure and also reflections about the Supreme Court and visions what could possibly lead to an ideal situation in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Dovolani-Jandlova.pdfPlný text práce364,72 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Jandlova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Jandlova.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Jandlova.pdfPrůběh obhajoby práce292,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.