Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurná Kristýna, JUDr.
dc.contributor.authorTurek, Lukáš
dc.contributor.refereeKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:10Z-
dc.date.available2015-5-21
dc.date.available2017-02-21T09:39:10Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier66212
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23980
dc.description.abstractV této práci dochází ke srovnání dvou právních úprav, konkrétně nového zákoníku 89/2012 Sb. a občanského zákoníku 40/1964 Sb. Tato práce vymezuje pojem věcných břemen, jejich historický vývoj a následně pak rozebírá vznik, zánik obsah a rozsah služebností a reálných. Podrobněji se zaměřuje na druhy pozemkových a osobních služebností.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvěcná břemenacs
dc.subjectslužebnostics
dc.subjectreálná břemenacs
dc.subjectvznik a zánik služebnostícs
dc.subjectvznik a zánik reálných břemencs
dc.subjectpozemkové služebnostics
dc.subjectosobní služebnostics
dc.subjectdělení služebnostícs
dc.subjectobsah a rozsah věcných břemencs
dc.titleVěcná břemena - porovnání právní úpravy dle z. č. 40/1964 Sb. a z. č. 89/2012 Sb.cs
dc.title.alternativeEasements - comparison of legislation act 40/1964 Sb. and act 89/2012 Sben
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this work we compare two legislations, concretely the new Civil Code Act 89/2012 Sb. and Civil Code Act 40/1964 Sb. This work delimits the term easements, their historical development and after analyses the appearances, disappearances, content and range of servitudes and real easements. It deals in detail with the types of land and personal easements.en
dc.subject.translatedeasementsen
dc.subject.translatedcivil codeen
dc.subject.translatedservitudesen
dc.subject.translatedladn servitudesen
dc.subject.translatedpersonal servitudesen
dc.subject.translatedreal easementsen
dc.subject.translatedcreation of easementsen
dc.subject.translatedtermination of easementsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Turek.pdfPlný text práce713,37 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Turek 2.pdfPosudek vedoucího práce968,44 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Turek 2.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Turek 2.pdfPrůběh obhajoby práce293,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.