Title: Porovnání exekuce správní a soudní.
Other Titles: Comparison of execution of administrative and judicial.
Authors: Šefrhansová, Lenka
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Grospič Jiří, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24031
Keywords: exekuce;exekuce správní;exekuce soudní;právní úprava
Keywords in different language: executions;administrative execution;judicial execution
Abstract: Exekuce je v dnešní době velmi aktuální téma. Za posledních 26 let se právní úprava exekucí velmi změnila, ale i přes tuto skutečnost se zatím nepodařilo vytvořit jednotnou právní úpravu. Ve své práci popisuji dva druhy exekucí a to exekuci správní a exekuci soudní. V první části uvádím současnou právní úpravu s odkazy na nové pozměňovací návrhy. V druhé části popisuji jednotlivé druhy a fáze exekucí. A v závěrečné části jsem porovnala oba druhy exekucí.
Abstract in different language: Execution is a very hot topic. The number of executions continues to grow. The situation is alarming. There are several types of executions. My work is focused on comparing the execution of administrative and judicial execution. In the first part of my work deals with amendments to the Enforcement Procedure Act No. 181 and 337, which give rise to new questions. In my work I described the current issue as well as existing legislation. I considered their practical experience. I believe that I managed to fulfill the content of assignment work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porovnani exekuce spravni a soudni.pdfPlný text práce423,72 kBAdobe PDFView/Open
Sefrhan. - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce550,02 kBAdobe PDFView/Open
Sefrhan. - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce491,84 kBAdobe PDFView/Open
Sefrhan. - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce311,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.