Title: Sametová revoluce a reforma veřejné správy
Other Titles: Velvet Revolution and Public Administration Reform.
Authors: Vopat, Jaroslav
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24034
Keywords: reforma veřejné správy;kompetence;samospráva
Keywords in different language: keywords reform of administration;competences;self-government.
Abstract: Bakalářská práce ve své úvodní části definuje základní pojmy a dělení veřejné správy, popisuje její historii od jejího vzniku. Zachycuje politické události kolem roku 1989 a vliv událostí na změny ve veřejné správě. Popisuje jednotlivé fáze reformy veřejné správy a hodnotí její vliv na veřejnou správu. V závěru této práce je popsán pojem dozor, kontrola a její význam ve veřejné správě.
Abstract in different language: The dissertation in its first part gives a definition of basic terms and separation of public administration , it describes its history from its beginning. It deals with political events surrounding the year 1989 and the influence of those events to the changes of public administration. It describes particular stages of the reform of public administration and evaluates its impact to public administration. In the end of the dissertation there is described the term " supervision" , "inspection" and their importace to public administration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sametova revoluce a reforma ve verejne sprave.pdfPlný text práce758,58 kBAdobe PDFView/Open
Vopat - VP.pdfPosudek vedoucího práce578,35 kBAdobe PDFView/Open
Vopat - OP.pdfPosudek oponenta práce315,08 kBAdobe PDFView/Open
Vopat - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce292,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.