Title: Proces výběrového řízení ve veřejné správě dle zákona č. 312/2002 Sb.
Other Titles: Process of selection procedure in public administration by law No. 312/2002 Sb.
Authors: Hodanová, Karolina
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24036
Keywords: výběrové řízení;úředník;úřad;samospráva;zákon;zaměstnanec;proces;veřejná správa
Keywords in different language: tendering process;officer;office;self - government;act;employee;process;public administration
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat výběrové řízení ve veřejné správě dle zákona č. 312/2002 Sb. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice zákona č. 312/2002 Sb. a procesu výběrového řízení. Popisuji zde různé metody a postupy výběru zaměstnanců. Praktická část je věnována výběrovému řízení v praxi.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor's thesis is to describe a tendering process in public administration pursuant to Act No. 312/2002 Coll. Thesis is devided in to the theoretical and practical part.The theoretical part is focused on the characteristics of Act No. 312/2002 Coll and process of selection process.I describe in it, various methods and procedures related to the selection of employees. The practical part is dedicated to the research of tendering processes in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hodanova.pdfPlný text práce826,85 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova - VP.pdfPosudek vedoucího práce445,43 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova - OP.pdfPosudek oponenta práce477,39 kBAdobe PDFView/Open
Hodanova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce316,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.