Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorBízek, Aleš
dc.contributor.refereeKříž Dominik, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-25
dc.date.accessioned2017-02-21T09:40:25Z-
dc.date.available2015-3-31
dc.date.available2017-02-21T09:40:25Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier67226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24040
dc.description.abstractCílem této práce bylo vytvořit ucelený a srozumitelný dokument o problematice rozhodnutí ve správním řízení a dále o odvolacím řízení a to i pro laickou veřejnost. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol, z nichž první kapitola je v rámci posloupnosti právních úkonů zaměřena na správní rozhodnutí a druhá kapitola je zaměřena na problematiku odvolacího řízení a je zde výčet řádných opravných prostředků. Dále je zde pojednáno o účinku odvolání a jeho vyloučení. Odvolání můžeme vnímat jako jeden z procesně-právních prostředků ochrany práva, je to také velmi důležitý právní institut, který zajišťuje a garantuje dodržování zákonnosti a správnosti vedení řízení a ochranu práv jeho účastníků. Institut odvolání můžeme také vnímat jako jeden z aspektů kontrolního mechanizmu veřejné správy, a to jak z hlediska nadřízenosti a podřízenosti, tak i na bázi kontroly veřejností. Zamezuje excesům překračování práva ze strany orgánů veřejné správy při vydávání svých rozhodnutí, která vyplývá z jejich stanovené působnosti a pravomoci.cs
dc.format46 s. (71 800 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67226-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsprávní právocs
dc.subjectsprávní rozhodnutícs
dc.subjectnáležitosti rozhodnutícs
dc.subjectpodklady rozhodnutícs
dc.subjectformy rozhodnutícs
dc.subjectvady rozhodnutícs
dc.subjectzvláštní druhy rozhodnutícs
dc.subjectodvolací řízenícs
dc.subjectopravné systémycs
dc.subjectopravné prostředkycs
dc.titleOdvolací řízení a rozhodnutí.cs
dc.title.alternativeThe Board of management and decisionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this study was to develop a coherent and comprehensive document on the issue of administrative decisions and on appeal, and even the general public. The work is divided into two chapters, the first chapter in the context of succession of legal actions focused on the administrative decision and the second chapter is focused on the appeal and there is a list of the proper remedies. There is also discusses the effect of the appeal and its exclusion. Appeals can be seen as one of the procedural legal means of protection of rights, it is also very important legal concept that ensures and guarantees respect for legality and regularity of proceedings and protect the rights of its subscribers. Institut appeal can also be seen as one of the aspects of the control mechanism of public administration, both in terms of superiority and inferiority, and on the basis of public scrutiny. Prevents excesses crossing of the law by public authorities in issuing their decisions based on their competence and powers set.en
dc.subject.translatedadministrative lawen
dc.subject.translatedadministrative decisions essentials decisionsen
dc.subject.translateddecisions documentsen
dc.subject.translatedformsen
dc.subject.translateddecisionsen
dc.subject.translateddecisions defects specific kinds of decisionsen
dc.subject.translatedappeal proceduresen
dc.subject.translatedrepair systemsen
dc.subject.translatedremediesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Bizek Ales (2016) .pdfPlný text práce582,62 kBAdobe PDFView/Open
Bizek - protokol BP.pdfPosudek vedoucího práce343,37 kBAdobe PDFView/Open
Bizek - VP.pdfPosudek oponenta práce538,05 kBAdobe PDFView/Open
Bizek - OP.pdfPrůběh obhajoby práce691,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.