Title: Obecně závazné vyhlášky - dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí
Other Titles: Generally binding ordinances - supervision over issuance and content of generally binding ordinances of the municipalities
Authors: Jarošová, Adriana
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24044
Keywords: obecně závazné vyhlášky;obce;dozor nad obecně závaznými vyhláškami;ústavní soud;veřejná správa
Keywords in different language: generally binding ordinances;municipalities;supervision over generally binding ordinances;the constitutional court;public administration
Abstract: Bakalářská práce se zabývá dozorem nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí. Vydáváním obecně závazných vyhlášek dochází k realizaci ústavně zaručeného práva obce při výkonu samosprávy. Jedná se o pravomoc obcí, která je aplikovaná jednotlivými obcemi České republiky a tím ovlivňuje a zasahuje do běžného života občanů obce. V úvodu bakalářské práce jsou vymezeny základní pojmy a obce. Hlavní část práce je věnována dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek, který je vykonáván Ministerstvem vnitra České republiky. V závěru práce se věnuji řízení před Ústavním soudem ve věci rušení obecně závazných vyhlášek a konkrétnímu judikátu, kterým byl zamítnut návrh Ministerstva vnitra na zrušení konkrétních ustanovení obecně závazné vyhlášky města Jeseník.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis are the generally binding ordinances and supervision over issuance and content of the generally binding ordinances of the municipalities. They are a result of the realization of the right to self-government and they are an important part of the legal order of the Czech republic. The main chapter is devoded to supervision over the generally binding ordinances. The supervision is performed by the Department of the Interior of the Czech republic. The constitutionality of generally binding ordinances has the power to control only The Constitutional Court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAROSOVA - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce5,9 MBAdobe PDFView/Open
Jarosova - VP.pdfPosudek vedoucího práce815,35 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova - OP.pdfPosudek oponenta práce576,87 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce307,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.