Title: Úřední deska a problém publikace
Other Titles: Official Notice Board and problem of the publication
Authors: Pichrtová, Alice
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24049
Keywords: úřední deska;problematika publikace;problematika nevidomých;právní předpis;zrakově postižení
Keywords in different language: official notice board;problem of the publication;problem of the blind;law regulation;visual impairment
Abstract: Tématem práce je úřední deska a problematika publikace. V obecné části práce popisuje začátky úřední desky a poskytuje základní ústavní a právní rámec. Velká část práce se skládá z praktického porovnání vzhledu úředních desek v různých městech. Vybrala jsem krajské město Karlovy Vary a malou obec Krásný Les. Úřední desky byly srovnány na základní úrovni (lokalita, technické vybavení, obsah úředních desek) a také na úrovni pro nevidomé (přístupnost).
Abstract in different language: The topic of my work is an official board and publication issue. In its general part, the work discusses the beginnings of the official board and it provides basic constitutional and legal framework. A big part of the work consists of practical comparison of the look of the official boards in different cities. I have chosen the regional city of Karlovy Vary and a small village of Krásný Les. The official boards were compared on the basic level (location, technical equipment, the contents of the official board) and also on the level of blind person's issue (how the accessibility of handicapped citizens is addressed).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PICHRTOVA Baklarska prace 1 - Uredni deska.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
Pichrtova - VP.pdfPosudek vedoucího práce621,7 kBAdobe PDFView/Open
Pichrtova - OP.pdfPosudek oponenta práce721,6 kBAdobe PDFView/Open
Pichrtova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce309,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.