Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVečeřová, Jaroslava
dc.contributor.refereeKolovská Ilona, Mgr.
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:42:26Z-
dc.date.available2014-11-25
dc.date.available2017-02-21T09:42:26Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier64215
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24103
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá významem a využitím tanečních a pohybových her s hudbou v 1. a 2. třídě ZŠ. V teoretické části jsem popsala specifika mladšího školního věku, význam pohybu i her a jejich propojení s hudbou. V praktické části jsem vytvořila zásobník her, které využívám ve své praxi nebo mi přišly zajímavé svým námětem či pohybovým ztvárněním. Hry jsem poté vyzkoušela s dětmi a popsala jejich reflexi. Vytvořený zásobník by měl být návodem a inspirací vyučujícím a vedoucím zájmových kroužků. Dále je součástí práce vytvořený dotazník pro učitele 1. stupně, který zjišťoval, v jaké míře využívají taneční a pohybové hry s hudbou ve svých hodinách. Smyslem dotazníku bylo shromáždění potřebných informací, i zamyšlení nad přínosem a cílem těchto her.cs
dc.format75 s., IV s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectpohybcs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjecthracs
dc.subjectspojení pohybu s hudboucs
dc.subjectzákladní taneční krokycs
dc.subjecthudebně vyjadřovací prostředkycs
dc.subjectimprovizace pohybucs
dc.subjectpohybová a taneční průpravacs
dc.subjecttaneční a pohybové hrycs
dc.titleHudebně-pohybové hry na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeMusically-motional games at primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the topic of dance and movement games with music for the firs and second year of elementary school, their benefit and utilization at schools and interest education. In the theoretical part I have described the specifics of pupils of younger school age, the importance of movement and games and their connection to music. Next I have described musical means of expression and dance and movement training. In the partical part I have assembled a collection of games arranged in chapters according to their orientation. The collection oan be used as inspiration for teachers. I have tested the games in practice and composed a reflection. The practical part also included creation of a questionnaire for primary school teachers to ascertain implementation of dance and movement games in teaching.en
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedmovementen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedgameen
dc.subject.translatedconection of movement with musicen
dc.subject.translatedbasic dance stepsen
dc.subject.translatedmusical means of expressionen
dc.subject.translatedimprovisation movementen
dc.subject.translatedmovement and dance preparationen
dc.subject.translateddance and movement gamesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace vecerova PDF.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
VECEROVA J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce185,87 kBAdobe PDFView/Open
VECEROVA J. - OP.pdfPosudek oponenta práce221,12 kBAdobe PDFView/Open
VECEROVA J..pdfPrůběh obhajoby práce48,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.