Title: Aplikace gymnastických cvičení do pohybových aktivit ve venkovním prostředí - interaktivní DVD
Other Titles: Applications gymnastics in physical activities outdoors - interactive DVD
Authors: Slupský, Vít
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24126
Keywords: gymnastika;aplikovaná gymnastika;workout;parkour;venkovní prostředí
Keywords in different language: gymnastic;applied gymnastic;workout;parkour;outdoors
Abstract: Diplomová práce na téma Aplikace gymnastických cvičení do pohybových aktivit ve venkovním prostředí je rozdělena na část teoretickou a interaktivní DVD. V teoretické části jsou zařazeny kapitoly věnované historii,charakteristice a dělení gymnastiky, dále gymnastickými systémy, gymnastickým názvoslovím, průpravě a bezpečnosti. Interaktivní DVD je rozděleno do kapitol dle gymnastického nářadí, používaného při cvičení. Interaktivní DVD je určeno učitelům tělesné výchovy trenérům dětí a juniorů a vhodné i pro dospělé.
Abstract in different language: Thesis on Application of gymnastic exercises in physical activities outdoors is divided into theoretical and interactive DVD. The theoretical part includes chapters devoted to the history, characteristics and division of gymnastics, as well as gymnastic systems, gymnastic terminology, training and safety. Interactive DVD is divided into chapters according gymnastic equipment, used in the exercise. Interactive DVD is aimed at teachers of physical education coaches children and juniors and also suitable for adults.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Slupsky.pdfPlný text práce786,16 kBAdobe PDFView/Open
SLUPSKY V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce177,48 kBAdobe PDFView/Open
SLUPSLY V..pdfPrůběh obhajoby práce45,73 kBAdobe PDFView/Open
SLUPSKY V. - OP.pdfPosudek oponenta práce191,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.