Název: Profesní spokojenost učitelů
Další názvy: Professional satisfaction of teachers
Autoři: Šmídová, Alice
Vedoucí práce/školitel: Szachtová Alena, PhDr.
Oponent: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24152
Klíčová slova: učitelská profese;osobnost učitele;profesní kompetence učitele;kariérní řád;autodiagnostika učitele;feminizace školství;syndrom vyhoření;profesní spokojenost učitele.
Klíčová slova v dalším jazyce: the teaching profession;teacher personality;teacher professional competence;career system;self-test teachers;feminisation of education;burnout;professional satisfaction of teachers
Abstrakt: Diplomová práce byla zaměřena na celkovou spokojenost současných učitelů ve svém povolání. Teoretická část je zaměřena na vývoj učitelské profese v českých zemích, na změny, kterými toto povolání procházelo a na významné mezníky, které ji ovlivnily, až po současné nároky, které jsou na učitele kladeny. V praktické části proběhlo na základě online dotazníku šetření celkové spokojenosti současných učitelů, vyhodnocení a ověření navržených hypotéz.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the total satisfaction of current teachers in their profession. The theoretical part is focused on the development of the teaching profession in the Czech republic. The changes which the profession is undergoing and important milestones that influenced it, to current demands that are placed on teachers . The practical part is based on an online questionnaire survey of overall satisfaction of current teacher evaluation and verification of the proposed hypotheses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_SMIDOVA.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova - oponent.pdfPosudek oponenta práce409,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce121,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.