Title: Průřezové téma VMEGS v hodinách matematiky na 2. stupni ZŠ
Other Titles: VMEGS as a crosscutting theme in mathematics lessons
Authors: Lang, Martin
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24186
Keywords: rámcový vzdělávací program;průřezová témata;vmegs;matematické úlohy;didaktické hry;aktivity v hodinách matematiky na zš
Keywords in different language: framework education programme;crosscutting themes;crosscutting theme vmegs;mathematical exercises;educational games;activities in mathematics lessons at primary school
Abstract: Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se postupně zabývá rámcovými vzdělávacími programy, průřezovými tématy a konkrétně průřezovým tématem VMEGS. V praktické části čtenář nalezne řadu matematických příkladů, pomocí kterých lze VMEGS realizovat. V poslední části je navržena matematická didaktická hra.
Abstract in different language: This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part discusses the framework education programmes, crosscutting themes and particulary crosscutting theme VMEGS. In the practical part the reader can find a lot of mathematical exercises, where VMEGS can be implemented. In the last part is suggested a mathematical educational game.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PT VMEGS v hodinach matematiky na 2.stupni ZS_Martin LANG.pdfPlný text práce7,48 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_lang_fin.pdfPosudek vedoucího práce38,46 kBAdobe PDFView/Open
Posudek diplomove prace Martina Langa.pdfPosudek oponenta práce130,67 kBAdobe PDFView/Open
Lang protokol253.pdfPrůběh obhajoby práce205,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.