Title: Matematické úlohy z časopisu Věda a technika mládeži
Other Titles: Mathematical tasks from Science and Technology magazine for young generation
Authors: Cerhová, Markéta
Advisor: Hora Jaroslav, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24189
Keywords: matematické úlohy s řešením;časopis věda a technika mládeži
Keywords in different language: mathmematical tasks with solutions;science and technology magazine for young generation
Abstract: Záměrem práce bylo shromáždění, vypočítání a vytvoření souboru matematických úloh, které byly vydávány v časopise Věda a technika mládeži. Příklady jsou roztříděné do jednotlivých skupin pro lepší orientaci a obohacené obrázky. Zpracované příklady by se daly využít při výuce na základní škole či při práci s talentovanými žáky.
Abstract in different language: The purpose of the thesis was to gather, calculate and create a set of mathematical tasks which were published in the Science and Technology magazine for young generation. Examples are categorized into groups for better orientation and enriched by images. Worked examples could be used at teaching at elementary school or work with talented students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Marketa Cerhova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni diplomove prace Markety Cerhove.pdfPosudek vedoucího práce130,83 kBAdobe PDFView/Open
posudek_cerhova_fin.pdfPosudek oponenta práce40,71 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Cerhova312.pdfPrůběh obhajoby práce206,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.