Title: Srovnání vybraných programů dynamické geometrie
Other Titles: Comparison of selected programs of dynamic geometry
Authors: Suchanová, Kristýna
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24194
Keywords: geogebra;cabri ii plus;geonext;3d grafický pohled;dynamická geometrie;nástroj;funkce;nákresna;srovnání
Keywords in different language: geogebra;cabri ii plus;geonext;3d grapfic viewgeonext;dynamic geometry;feature;tool;graphics;comparison
Abstract: Diplomová práce představuje některé programy dynamické geometrie dostupné na současném trhu. Úvod práce se zabývá výkladem základních pojmů dynamické geometrie. Dále práce popisuje prostředí vybraných programů, jejich jednotlivé funkce i způsob práce v nich a to včetně několika ukázkových příkladů. Závěr práce je pak věnovaný porovnání vybraných programů.
Abstract in different language: The thesis introduces selected programmes of dynamic geometry which are available on contemporary market. In the first part of the text the necessary theory of the dynamic geometry is defined. After the author presents particular programmes, their functions and application including examples. Last of all the author compares particular programmes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Suchanova_2016.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho DP - Suchanova.pdfPosudek vedoucího práce39,42 kBAdobe PDFView/Open
posudek_suchanova_fin.pdfPosudek oponenta práce175,04 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Suchanova315.pdfPrůběh obhajoby práce167,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24194

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.