Title: Využití nerostů a hornin v rámci vzdělávací oblasti \nl{}Člověk a svět práce
Other Titles: Exploitation of minerals and rocks in the educational field Man and the World of Work
Authors: Bauerová, Aneta
Advisor: Korytář Jindřich, Ing.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24195
Keywords: nerosty;minerály;horniny
Keywords in different language: minerals;minerals;rocks
Abstract: Tato diplomová práce má sloužit především jako možné začlenění nerostů a hornin do hodin tematické oblasti člověk a svět práce a poskytnout tak žákům informace o další skupině materiálů a dalších pracovních odvětvích, které jsou opomíjeny. V práci najdete rešerši stávající literatury, přehled o vybraných horninách a nerostech, jeden ze způsobů těžby kamene, nástroje a pro opracování kamene a možné aplikace do výuky pracovních činností.
Abstract in different language: This thesis is to inspire the incorporation of rocks and minerals in lessons for Člověk a svět práce. This thesis could provide information with regards to other groups of materials to pupils and other neglected sectors of industry, about various groups of materials. This thesis is derived from varions sources of literature. In this thesis you will find an overview of selected rocks and minerals, ways of mining, description of tools and possible applications in lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bauerova_Aneta_diplomova prace_VYUZITI NEROSTU A HORNIN V RAMCI VZDELAVACI OBLASTI CLOVEK A SVET PRACE .pdfPlný text práce10,63 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni vedouciho DP Bauerova opravena.pdfPosudek vedoucího práce208,07 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Bauerova.pdfPosudek oponenta práce77,16 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Bauerova320.pdfPrůběh obhajoby práce206,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.