Title: Využití "greaded readers" k podnícení zájmu o čtení v angličtině žáků prvního stupně základní školy
Other Titles: Using graded readers to motivate primary school learners to read in English
Authors: Racková, Aneta
Advisor: Hurtová Danuše, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24275
Keywords: čtení;čtení v cizím jazyce;techniky a strategie čtení;proces čtení;zjednodušená četba
Keywords in different language: reading;reading in a foreign language;reading technics and strategies;reading process;graded readers
Abstract: Práce je zaměřena na čtení zjednodušené četby v anglickém jazyce. V teoretické části se zaměříme na žáky 5. ročníku základní školy, dokumenty, které jsou v souladu s výukou anglického jazyka, čtení, zjednodušenou četbu a také motivaci. Největší část je věnována právě čtení a zjednodušené četbě. V praktické části jsou představeny metody, jejichž prostřednictvím jsme získali potřebná data, která jsme následně v kapitole výsledky a komentáře vyhodnotili. Výsledky jsou doplněny o grafy a tabulky, které slouží pro větší přehlednost. Z výzkumu vyplynula pedagogická doporučení, omezení a další návrhy pro rozšíření práce. Závěr shrnuje veškeré výsledky a celou práci.
Abstract in different language: The Thesis deals with reading Graded Readers in English. Theoretical Background presents primary fifth grade learners, educational documents concerning English language teaching, reading, Graded Readers and also motivation. Most of the Thesis is devoted to reading and Graded Readers. In the practical part we introduce research tools that were used to collect the necessary data. These were analysed and the results presented through graphs and tables in Results and Commentaries. From the Research some pedagogical implications were concluded, also limitations and suggestions for further research are presented. The Conclusion summarizes received results and the main ideas of the Thesis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_RACKOVA.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Rackova - DH - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Rackova - JP - opon.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Rackova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce283,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.