Název: Mobilní aplikace pro úpravu fotografií (iOS)
Další názvy: Mobile aplication for adjusting pictures (iOS)
Autoři: Janů, Petr
Vedoucí práce/školitel: Benediktová Lenka, Mgr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24340
Klíčová slova: úprava fotografií;fotografie;mobilní aplikace;ios;digitální fotoaparát;iphone os
Klíčová slova v dalším jazyce: photo editing;photo;mobile applications;ios;digital camera;iphone os
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na mobilní aplikace pro úpravu fotografií pro operační systém iOS. Jsou zde určena kritéria pro výběr mobilních aplikací na úpravu fotografií, analyzovány dvě aplikace, které nejlépe vyhovovaly zvoleným kritériím. Dále jsou představeny základní prvky digitálního fotoaparátu, základní úpravy digitálních fotografií a operační systém iOS a jeho hlavní funkce.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work is focused on mobile applications for photo editing for iOS. There are designed criteria for selection of photo editing mobile applications, analyzed two applications that suit chosen criteria the most. Furthermore, the introduction of basic elements of a digital camera, basic digital photo editing and iOS operating system and its main functions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Janu_Petr.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janu hodn236.pdfPosudek vedoucího práce439,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janu posudek250.pdfPosudek oponenta práce688,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janu protokol268.pdfPrůběh obhajoby práce253,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24340

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.