Title: Olympijské hry v Rusku
Other Titles: Olympic games in Russia
Authors: Slavíková, Eliška
Advisor: Valová Liudmila, Doc. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24406
Keywords: olympijské hry;historie;starověké řecko;soutěže;disciplíny;vítězové;fakta;zajímavosti;olympijské hnutí;moskva;soči;symboly;rituály;talisman;zahajovací a závěrečný ceremoniál.
Keywords in different language: olympic games;history;ancient greece;competition;discipline;winners;facts;interesting thing;olympic movement;moscow;sochi;symbols;rituals;talisman;opening and closing ceremonies.
Abstract: Hlavním cílem práce je charakterizovat jednotlivé olympijské hry, a to XXII. letní olympijské hry v Moskvě (1980) a XXII. zimní olympijské hry v Soči (2014). První kapitola je věnována historii olympijských her. Největší pozornost je věnována prvním starověkým olympijským hrám v Řecku. Druhá kapitola je věnována konkrétním hrám, které se konaly na území Sovětského svazu a Ruska. Obě olympiády jsou podrobně popsány. Na konci práce se nachází rusko-český slovník se sportovní terminologií. Práce je navíc obohacena fotografiemi, ilustračními kresbami a tabulkami výsledků.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to describe individual Olympic Games, namely XXII. Summer Olympics in Moscow (1980) and XXII. Winter Olympics in Sochi (2014). The first chapter is dedicated to the history of Olympic Games. The biggest attention is paid to the first ancient Olympic Games in the Greece. The second chapter is dedicated to the particular Olympic Games, who took place on the territory of USSR and of Russia. Both the Olympics are described in detail. At the end of the thesis is Russian-Czech dictionary of sports terminology. Thesis is enriched with photographs, illustrative drawings and tables of results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olympijske hry v Rusku.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova - pos Val - ved.pdfPosudek vedoucího práce792,66 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova - pos Ryk - opon.pdfPosudek oponenta práce689,55 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce262,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24406

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.