Název: Pravidelné mnohostěny
Další názvy: Regular polyhedra
Autoři: Knetlová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Kohout Václav, RNDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24495
Klíčová slova: pravidelné mnohostěny;platón;platónská tělesa;wolfram mathematica;dualismus
Klíčová slova v dalším jazyce: regular polyhedra;platon;platonic solids;wolfram mathematica;dualism
Abstrakt: Cílem práce bylo objasnit zajímavé matematické téma pravidelných mnohostěnů - platónská tělesa. Vysvětlit terminologii a geometrické vlastnosti těles. Byly použity programy GeoGebra a Wolfram Mathematica, které mají vynikající schopnost zobrazovat pravidelná tělesa a následně s nimi pracovat. V práci byla ověřena možnost výpočtu objemů, povrchů těles, tento výstup je možné použít pro školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim was to clarify interesting mathematical topic of regular polyhedra - Platonic solid. She explained terminology and geometric characteristics of solids. Was used GeoGebra and Wolfram Mathematica, which have an excellent ability to display polygons and work with them. It was verified the possibility of calculating the volumes, surfaces of solids, this output is possible to use for schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Knetlova.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni bakalarske prace Anny Knetlove 16-2.pdfPosudek vedoucího práce134,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentsky posudek BP - Knetlova.pdfPosudek oponenta práce46,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knetlova protokol259.pdfPrůběh obhajoby práce176,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24495

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.