Title: Eliminační metody - historický pohled
Other Titles: Elimination methods - a historical view
Authors: Fronk, Michal
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24496
Keywords: eliminace neznámé;rezultant;soustava rovnic;eliminační metody;fermat;newton;leibniz;hudde;bézout;euler
Keywords in different language: eliminate the unknown;rezultant;system of equations;elimination methods;fermat;newton;leibniz;hudde;bézout;euler
Abstract: Práce se věnuje eliminačním metodám objeveným v 17. století a 18.století. Popisuje, jak postupovat při úpravách soustavy rovnic, a jak z nich eliminovat neznámé. V první části jsou popsány úpravy rovnic na příkladech, které jsou známé a nejčastěji používané v současnosti. Další část píše o eliminačních metodách v 17. století. Jsou ukázány postupy Pierra de Fermata, Isaaca Newtona, Johannese Huddeho a Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Třetí kapitola se zabývá metody Leonharda Eulera a Étienna Bézouta. V obou částech jsou u každého uvedeny příklady k jejímu lepšímu porozumění postupu. Poslední kapitola srovnává metody Fermata, Newtona, Eulera, Bézouta na příkladech. Jsou v ní vyvozeny závěry a zjišťuje se zda výsledky jsou pro všechny postupy stejné.
Abstract in different language: This work is devoted to elimination methods and their development during the seventeenth and the eighteenth century. It is described how to modify system of equations and how to eliminate the unknown from the equations. In the first part are covered modifications on examples which are known and most used nowadays. Another part talks about elimination methods in the seventeenth century. There are shown steps of Pierre de Fermat, Isaac Newton, Johannes Hudde and Gottfried Wilhelm Leibniz. The third chapter deals with methods of Leonhard Euler and Étienne Bézout. For better understanding examples are stated bellows every theory. The last part compares methods of Fermat, Newton, Euler and Bézout on examples and discovers if each method leads to the same result.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliminacni metody - historicky pohled.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_Fronk_fin.pdfPosudek vedoucího práce39,59 kBAdobe PDFView/Open
Posudek BP Fronk 2016.pdfPosudek oponenta práce146,61 kBAdobe PDFView/Open
Fronk protokol257.pdfPrůběh obhajoby práce197,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.