Title: Rozvoj logického myšlení u dětí předškolního věku pomocí her
Other Titles: Progress of logical thinking in preschool aged children by means of play
Authors: Sazamová, Lucie
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24505
Keywords: předmatematické představy;logické myšlení;hra;usuzování;mateřská škola
Keywords in different language: pre-mathematical ideas;logical thinking;game;reasoning;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce na téma "Rozvoj logického myšlení u dětí předškolního věku pomocí her" je rozdělena do tří částí teoretické, metodologické a experimentální. V teoretické části je popsáno logické myšlení, hra, znaky a typologie her, předmatematické představy v mateřské škole a usuzování. Metodologická část obsahuje cíle experimentu, podmínky, terminologii, přípravu, zadání experimentu a kritéria hodnocení. V experimentální části je popsaný experiment v Mateřské škole Klubíčko, š. p. o. v Plzni s osmi dětmi předškolní třídy. Výzkum byl proveden pomocí tří typů úkolů zaměřených na rozvoj logického myšlení, kde každý typ byl prováděn čtyřikrát v jiné a upravené formě.
Abstract in different language: The bachelor thesis with subject matter "Progress of logical thinking in preschool aged children by means of play" is divided into three parts theoretical, methodological and experimental. In theoretical part there is described logical thinking, game, characteristics and typology of games, pre-mathematical ideas and reasoning in kindergarten. Methodological part contains goals of experiment, conditions, terminology, preparation, assignment of experiment and evaluation criterions. In experimental part there is a description of experiment with eight preschool aged children in kindergarten Klubíčko, Plzeň. Study was carried out by means of three types of tasks focusing on progress in logical thinking. Each of tasks was carried out four times in modified form.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Sazamova.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Sazamova hodnoceni295.pdfPosudek vedoucího práce595,98 kBAdobe PDFView/Open
30.Sazamova_Posudek bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce41,33 kBAdobe PDFView/Open
Protokol SAZAMOVA318.pdfPrůběh obhajoby práce314,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.