Název: Vietnamské komunity v Americe
Další názvy: Vietnamese Communities in America
Autoři: Leová, Thu Ha
Vedoucí práce/školitel: Vice William Bradley, Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24581
Klíčová slova: amerika;asimilace;imigrace;uprchlíci;válka;vietnam;vietnamské komunity
Klíčová slova v dalším jazyce: america;assimilation;immigration;refugees;vietnam;vietnamese communities;war
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce jsou vietnamské komunity v Americe. Práce je rozdělena do pěti částí. V úvodu je popsán Vietnam, vietnamská historie a důvod, proč lidé uprchli ze své rodné země. V druhé části je vysvětlen koncept asimilace a je pojednáno o primárních milnících, které museli vietnamští uprchlíci překonat. Třetí kapitola popisuje sekundární složky asimilace jako je například změna jména či náboženství. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na zajímavosti ze států s největší koncentrací vietnamských imigrantů, a to Kalifornií a Texasem. Poslední část této bakalářské práce shrnuje získané poznatky a poukazuje na oboustranný prospěch získaný střetem dvou různorodých kultur.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis are Vietnamese communities in America. This work is divided into five parts. The introduction deals with Vietnam, Vietnamese history and the reason why people fled their homeland. The second part explains the concept of assimilation, and addresses various types of benchmarks that the refugees had to overcome. The third chapter describes secondary parts of assimilation such as change of name or religion. The fourth chapter focuses on some peculiarity of states with the biggest concentration of the Vietnamese immigrants, California and Texas. The last part of this bachelor thesis summarizes the acquired pieces of information, and highlights the mutual benefits obtained by the clash of two diverse cultures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor Thesis 2016.pdfPlný text práce330,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Leova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce298,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Leova - BV - ved.pdfPosudek vedoucího práce920,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Leova - JP - opon.pdfPosudek oponenta práce994,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24581

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.