Title: Vietnamské komunity v Americe
Other Titles: Vietnamese Communities in America
Authors: Leová, Thu Ha
Advisor: Vice William Bradley, Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24581
Keywords: amerika;asimilace;imigrace;uprchlíci;válka;vietnam;vietnamské komunity
Keywords in different language: america;assimilation;immigration;refugees;vietnam;vietnamese communities;war
Abstract: Tématem této bakalářské práce jsou vietnamské komunity v Americe. Práce je rozdělena do pěti částí. V úvodu je popsán Vietnam, vietnamská historie a důvod, proč lidé uprchli ze své rodné země. V druhé části je vysvětlen koncept asimilace a je pojednáno o primárních milnících, které museli vietnamští uprchlíci překonat. Třetí kapitola popisuje sekundární složky asimilace jako je například změna jména či náboženství. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na zajímavosti ze států s největší koncentrací vietnamských imigrantů, a to Kalifornií a Texasem. Poslední část této bakalářské práce shrnuje získané poznatky a poukazuje na oboustranný prospěch získaný střetem dvou různorodých kultur.
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis are Vietnamese communities in America. This work is divided into five parts. The introduction deals with Vietnam, Vietnamese history and the reason why people fled their homeland. The second part explains the concept of assimilation, and addresses various types of benchmarks that the refugees had to overcome. The third chapter describes secondary parts of assimilation such as change of name or religion. The fourth chapter focuses on some peculiarity of states with the biggest concentration of the Vietnamese immigrants, California and Texas. The last part of this bachelor thesis summarizes the acquired pieces of information, and highlights the mutual benefits obtained by the clash of two diverse cultures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis 2016.pdfPlný text práce330,8 kBAdobe PDFView/Open
Leova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce298,96 kBAdobe PDFView/Open
Leova - BV - ved.pdfPosudek vedoucího práce920,58 kBAdobe PDFView/Open
Leova - JP - opon.pdfPosudek oponenta práce994,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.