Title: Naučná stezka v okolí Klenčí pod Čerchovem jako doplněk výuky zeměpisu a environmentální výchovy
Other Titles: Educational nature trail in the surroundings of Klenčí pod Čerchovem as a supplement to teaching geography and environmental education.
Authors: Stehlíková, Šarlota
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24601
Keywords: naučná stezka;terénní výuka;místní region;životní prostředí;chko český les;klenčí pod čerchovem
Keywords in different language: nature trail;outdoor teaching;local region;environment;the protected landscape český les;klenčí pod čerchovem
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tvorbou naučné stezky v okolí Klenčí pod Čerchovem. Cílem práce je vytvořit naučnou stezku s pracovními listy, porovnávacími testy a grafickými panely. Naučná stezka slouží jako doplněk výuky zeměpisu na Základní škole Komenského 17 v Domažlicích. Trasa naučné stezky vede v pohraniční nacházející se v CHKO Český les. Trasa obsahuje 8 stanovišť. Jednotlivá stanoviště obsahují informace o místním regionu a životním prostředí. Žáci si absolvováním NS mají upevnit a rozšířit své znalosti, schopnosti a dovednosti. Práce využívá pozitivní aspekty terénní výuky a mezipředmětových vazeb.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the creation of a nature trail in Klenčí pod Čerchovem surroundings. The objective of the thesis is to create the nature trail with worksheets,compare tests and graphic signs. The trail serves as a complement of teaching the geography at primary school Komenského 17 in Domažlice. The trail is close to the German border in the protected landscape area Český les. There are 8 stands. Each stand contains information about the region and local environment. The completion of the nature trail will provide the students with an extension of their knowledge and skills. The thesis uses the positive aspects of the outdoor teaching and interdisciplinary links.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarlota Stehlikova.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
Stehlikova v.pdfPosudek vedoucího práce583,23 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova o.pdfPosudek oponenta práce760,37 kBAdobe PDFView/Open
Stehlikova p.pdfPrůběh obhajoby práce156,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.