Title: Flexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmysl
Other Titles: Flexibility of work in one culture industry organization.
Authors: Oliverius, Vojtěch
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24617
Keywords: flexibilní práce;etnografický výzkum;absolutní flexibilita;sociální kapitál;lidský kapitál
Keywords in different language: flexible work;ethnographic research;absolute flexibility;social capital;human capital
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na principy flexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmysl. Skrze etnografický výzkum je zjišťováno, jak o tomto typu práce vypovídají zaměstnanci, jaké identifikují výhody a nevýhody, popřípadě rizika a jistoty. V souvislosti s tím, je pozornost zaměřena také na možnost slaďování osobní a pracovní sféry. Práce prezentuje zjištění vypovídající o principu tzv. absolutní flexibility, dále o sociálním a lidském kapitálu a i reflexi vnímaných výhod a nevýhod flexibilní práce.
Abstract in different language: This work is focused on principles of flexible work in organization specialized in cultural actions. The perception of this type of work by employees including advantages and disadvantages, eventually risks and securities were finding out through ethnographic research. In this context, the attention is focused also on possibility of harmonization of personal and working life. Work presents results about principle of absolute flexibility, about social and human capital and also a reflection about perceived advantages and disadvantages of flexible work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oliverius DP 2016.pdfPlný text práce885,17 kBAdobe PDFView/Open
Oliverius_ved.pdfPosudek vedoucího práce110,16 kBAdobe PDFView/Open
Oliverius posudek_oponentky_dp.docxPosudek oponenta práce27,38 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Oliverius.JPGPrůběh obhajoby práce92,54 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.