Title: Reálie Francie a frankofonních zemí ve výuce FLE
Other Titles: French and Francophone culture and history in the teaching of FLE
Authors: Velíková, Jana
Advisor: Černíková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24645
Keywords: civilisation;française;francophone;l´enseignement;fle
Keywords in different language: culture;history;france;francophonie;teaching;french language
Abstract: Tato práce se zabývá reáliemi Francie a frankofonních zemí ve výuce francouzského jazyka jako cizího jazyka. Jejím cílem je vytvořit tematický plán a sérii čtyř listů se cvičeními a aktivitami na základě autentických materiálů, výzkumu učebnic používaných při výuce francouzského jazyka v Plzeňském kraji a porovnáním s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia. Práce je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická a zabývá se definicí reálií a frankofonie, metodami a metodologiemi, které jsou používány v didaktice francouzštiny, s důrazem na komunikativní přístup, autentickými materiály, rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a tvořením cvičení. Praktická část nabízí výzkum učebnic francouzského jazyka používaných v Plzeňském kraji s hypotézami, tematický plán a sérii čtyř listů s aktivitami a cvičeními. Každý list se cvičeními je určen jednomu ročníku čtyřletého gymnázia nebo střední školy. Cvičení jsou vypracovány na základě autentických dokumentů a v závěru je uvedena kapitola, která uvádí výsledky ověřených cvičení studenty gymnázia kvůli jejich srozumitelnosti.
Abstract in different language: Ce mémoire porte sur la civilisation française et francophone dans l´enseignement du FLE. Son objectif est d´observer des manuels du FLE et les comparer avec un plan officiel du Minist?re de l´enseignement. Puis, élaborer un plan thématique et des quatre affiches d´exercices concernant la civilisation de ce plan. Dans la partie théorique, on peut trouver les définitions de la civilisation et la francophonie, des méthodologies (méthodes) utilisées dans la didactique des langues étrang?res avec l´accent sur l´approche communicative, des civilisations définies dans RVP G, des documents authentiques (son rôle dans l´enseignement, des crit?res pour un choix d'un document authentique) et des exercices qui peuvent ?tre fabriqués pour l´enseignement du FLE. La partie pratique propose la recherche des manuels utilisés dans l´enseignement du FLE dans la région de Plzeň avec des hypoth?ses, un plan thématique et des affiches avec des exercices fondés sur des documents authentiques avec des résultats de la vérification de la compréhensibilité des affiches par des apprenants au lycée.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP, Velikova, La civilisation francaise et francophone.pdfPlný text práce526,75 kBAdobe PDFView/Open
Velikova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Velikova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce497,98 kBAdobe PDFView/Open
Velikova vedouci0001.PDFPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.