Title: Servírky a číšníci jako oběti pasivního kouření.
Other Titles: Waitresses and waiters as victims of passive smoking.
Authors: Červenková, Lucie
Advisor: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Referee: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24808
Keywords: aktivní kouření;nemoc;pasivní kouření;restaurační zařízení;socioekonomický status;sociologie zdraví a nemoci;zdraví;životní styl
Keywords in different language: active smoking;disease;passive smoking;restaurants;socioeconomic status;sociology of health and illlnes;health;lifestyle
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku pasivního kouření. Upozorňuje na rizikové dopady pasivního i aktivního kouření na lidské zdraví. Je příspěvkem k poznání problematiky kouření na pracovišti v oblasti restauračních zařízení. Konkrétně se zaměřuje na pohledy zaměstnanců a zaměstnankyň pohostinství. Práce si klade za cíl zjistit, jak vnímají dopad pasivního kouření servírky a číšníci na své zdraví, zda si uvědomují následky a rizika, která tabákový kouř přináší a jak se s ním vyrovnávají. Zájem je upoután také na zaměstnavatele a zaměstnavatelky restauračních zařízení. Práce staví na empirickém výzkumu, konkrétně polo-strukturovaných rozhovorech. Získané odpovědi jsou analyzovány metodou tematické analýzy.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on passive smoking. It draws attention to risks of passive and active smoking and its impact on human health. It contributes to the understanding of smoking issue in restaurants as aworkplace. Specifically, it focuses on people working in restaurants, the waitresses and waiters. I wondered if they are aware of the consequences and risks associated with tobacco smoke. I also concentrated on how they deal with presence in the smoky environment. Interest is also paid to their employers. The thesis is supported by an empirical research based mainly on semi-structured interview. The interview answers are analysed using thematic analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cervenkova_Lucie_Bakalarska_prace_2015.pdfPlný text práce909,82 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce25,32 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Cervenkova-oponent.docPosudek oponenta práce21 kBMicrosoft WordView/Open
cervenkova.JPGPrůběh obhajoby práce127,38 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.