Title: Vliv mimických vzorců na atraktivitu
Other Titles: The influence of facial formulas on the attractiveness
Authors: Kubová, Jana
Advisor: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Referee: Friedl Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24849
Keywords: atraktivita;obličej;mimické vzorce;emoce.
Keywords in different language: attractiveness;face;facial formulas;emotions.
Abstract: Při sociální interakci nás jako první na druhém člověku zaujme především obličej a jeho výraz mimika. Na základě jeho percepce si utváříme vcelku rychle o druhých primární názor, který je dost zásadní pro další komunikaci a případně dochází při prvním kontaktu k přisuzování vlastností. U člověka, na rozdíl od dalších živočišných druhů, tak tvoří obličej jednu z nejvýznamnějších oblastí pro hodnocení druhého jedince a má svoji významnou funkci v sociální interakci a při výběru partnera. Vnímání atraktivity tváře druhých lidí je individuální, ale přesto existují určité znaky, které se vyskytují u velké části jedinců považovaných za atraktivní. Důležitou roli ve vnímání atraktivity obličeje hraje mimika.
Abstract in different language: In social interaction we are firstly engaged with face and his facial expressions. On the basis of his perception we can create quite quickly primary view about others which is quite crucial for the further communication and possibly occurs to attribution of characters during the first contact. There is a contrast between humans and other animal species because the face creates one of the most important area for evaluation of the other and this has important function in a social interaction and in a partner selection. Perception of other faces attractiveness is individual but there are certain characters that occur in a large area of individuals considered as attractive. An important role in the perception of the facial attractiveness plays facial expressions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jana Kubova_2015.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Kubova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Kubova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce919,2 kBAdobe PDFView/Open
Kubova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce523,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.