Název: Lingvistické varianty francouzského jazyka
Další názvy: The levels and varieties of French language
Autoři: Pečová, Iva
Vedoucí práce/školitel: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24883
Klíčová slova: úrovně;rozmanitosti;variace;dialekt;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: variety;french language;difference
Abstrakt: Tato práce Jazykové úrovně a rozmanitosti francouzštiny je věnována třemi základním jazykovým úrovním francouzštiny a variacím francouzštiny ve světě. Práce si klade za cíl dokázat, že francouzština je jazykem bohatým a rozlehlým nejen v Evropě, ale na všech pěti kontinentech a déle si klade za cíl objasnit rozdíl mezi jazykovou úrovní a variací (dialektem). Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola teoretické části je věnována jazykovým úrovním a jejich rozdílnostem. Druhá kapitola se zabývá zvláštnostmi francouzštiny v Evropě, v Kanadě a v Africe. V praktické části je vyhotoven dotazník, který je rozdělen mezi studenty Západočeské univerzity a mezi Francouzi žijícími v Plzni. V závěru práce zjišťujeme, že většina studentů nemá znalost francouzských hovorových výrazů (které si právě často osvojíme až ve frankofonních zemích) a Francouzi naopak mají problém porozumět výrazům, které jsou používány jinde, než ve Francii.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with leves and varieties of French language in the world. Its aim is to clarify the difference between a level and variety.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarkafinal.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pecova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce641,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pecova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pecova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce510,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24883

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.