Title: Lingvistické varianty francouzského jazyka
Other Titles: The levels and varieties of French language
Authors: Pečová, Iva
Advisor: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24883
Keywords: úrovně;rozmanitosti;variace;dialekt;dotazník
Keywords in different language: variety;french language;difference
Abstract: Tato práce Jazykové úrovně a rozmanitosti francouzštiny je věnována třemi základním jazykovým úrovním francouzštiny a variacím francouzštiny ve světě. Práce si klade za cíl dokázat, že francouzština je jazykem bohatým a rozlehlým nejen v Evropě, ale na všech pěti kontinentech a déle si klade za cíl objasnit rozdíl mezi jazykovou úrovní a variací (dialektem). Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola teoretické části je věnována jazykovým úrovním a jejich rozdílnostem. Druhá kapitola se zabývá zvláštnostmi francouzštiny v Evropě, v Kanadě a v Africe. V praktické části je vyhotoven dotazník, který je rozdělen mezi studenty Západočeské univerzity a mezi Francouzi žijícími v Plzni. V závěru práce zjišťujeme, že většina studentů nemá znalost francouzských hovorových výrazů (které si právě často osvojíme až ve frankofonních zemích) a Francouzi naopak mají problém porozumět výrazům, které jsou používány jinde, než ve Francii.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with leves and varieties of French language in the world. Its aim is to clarify the difference between a level and variety.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarkafinal.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
Pecova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce641,45 kBAdobe PDFView/Open
Pecova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Pecova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce510,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.