Název: Hodnocení postupných změn mechanických vlastností na povrchu únavových vzorků s růstem únavového namáhání
Další názvy: Evaluation of gradual changes of mechanical properties on surface of fatigue samples with increasing fatigue stress
Autoři: Procházka, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Štěpánek Ivo, RNDr.
Oponent: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25241
Klíčová slova: únava materiálu;nanoindentace;vrypová zkouška;hodnocení me-chanic-kých vlastností a chování povrchu;kohezivní chování
Klíčová slova v dalším jazyce: fatigue tests;nanoindentation;scratch indentation;evaluation of mechanical properties and behaviour of surface;cohesive behaviour
Abstrakt: Cílem práce je zmapování změn mechanických vlastnosti na povrchu únavových tyčí v závislosti na narůstajícím únavovém namáhání s využitím citlivých metod pro analýzy mechanických vlastností a chování povrchových vrstev zejména nanoindentace a vrypové indentace. Výsledky této práce budou sloužit pro Ústav termomechaniky AV ČR k dalšímu výzkumu v oblasti únavového zkoušení.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal is mapping of changes of mechanical properties on surface of samples for fatigue tests in dependence on increasing fatigue stress with using sensitive methods for analysis of mechanical properties and behaviour of surface layers namely nanoindentation and scratch indentation. The results will be used by Institute of Thermomechanics AS CR for next research in the range fatigue tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Ales Prochazka (S13B0474P).pdfPlný text práce6,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Prochazka.pdfPosudek oponenta práce620,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Prochazia.pdfPosudek vedoucího práce693,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh_Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce310,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25241

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.