Title: Zvedací třmeny pro nadzvednutí turbínových rotorů
Other Titles: Lifting yokes for elevating a turbine rotors
Authors: Bohuslav, Rudolf
Advisor: Noga Tomáš, Ing.
Referee: Čekovský Marek, Ing. et Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25308
Keywords: zvedací třmeny;kinematická schémata;pevnostní kontrola;deformační kontrola;mkp;nadzvednutí rotoru
Keywords in different language: lifting yokes;kinematic schemes;strength calculations;deformation control;fem;lifting of a rotor
Abstract: Bakalářská práce obsahuje popis používaných typů zvedacích třmenů. Dále vyšetřuje kinematická schémata, pevnostní výpočty a deformační kontrolu nejpoužívanějších typů třmenů. V práci je rovněž uvedeno nové koncepční řešení.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a description of used types of lifting yokes. Next it investigates kinematic schemes, calculations of strenght and a deformation control of the most used types of yokes. It also introduces a new conceptual solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rudolf_BOHUSLAV.pdfPlný text práce4,93 MBAdobe PDFView/Open
Bohuslav - OP BPPosudek oponenta práce335,54 kBUnknownView/Open
Bohuslav - hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce335,54 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Bohuslav.pdfPrůběh obhajoby práce179,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.