Title: Měření a vyhodnocení měření na experimentálním zařízení proudového motoru s označením TS-20
Other Titles: Measurement and evaluation of measurement on experimental device jet engine TS - 20
Authors: Levý, Jaroslav
Advisor: Gášpár Roman, Ing.
Referee: Ratkovská Katarína, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25315
Keywords: ts-20;turbospouštěč;experimentální zařízení;měření;alternativní paliva
Keywords in different language: ts-20;turbostarter;experimental device;measurement;alternative fuels
Abstract: Práce pojednává o experimentálním zařízení TS-20 vycházejícím z turbospouštěče TS - 20B. V práci je popsána konstrukce experimentálního zařízení, měřící prvky a způsob a postup měření na experimentálním zařízení. Dále je v práci na základě naměřených hodnot nastíněna problematika použití alternativních paliv na turbokompresorovém motoru. V práci je také proveden výpočet termodynamické účinnosti turbokompresoru a jeho hmotnostního průtoku.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the experimental device TS - 20, which is based on turbostarter TS - 20B. The thesis describes construction of the experimental device, measuring elements, measurement method and measurement procedure on the experimental device. It describes the issues of the use of alternative fuels on turbojet engines, based on the measured values. There is calculation of the thermodynamic efficiency and mass flow of the turbocharger in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Levy.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
Levy Jaroslav - hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce329,28 kBAdobe PDFView/Open
Levy Jaroslav - OP BP.pdfPosudek oponenta práce449,52 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Levy Jaroslav.pdfPrůběh obhajoby práce208 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.