Název: Porucha stereotypu chůze - hodnocení a terapie metodou Spiraldynamikregm
Další názvy: Walking stereotype disorders - survey and therapy by the method of Spiraldynamikregm
Autoři: Müller, Michal
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Firýtová, Rita
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2539
Klíčová slova: spirální stočení;prostor;polarita;impulzní centrum;vůdčí svaly;koordinační jednotky;stabilita;dynamika;aference;eference
Klíčová slova v dalším jazyce: spiral torsion;space;polarity;impulse center;leading muscles;coordinating units;stability;dynamics;afferents;efferents
Abstrakt: Práce zhodnotí a nabídne možnosti terapie pro poruchy, související se stereotypem chůze. Použití konceptu Spiraldynamik? naznačí možnosti práce s pacienty a alternativu hodnocení i terapie pro deficity spojené právě se statikou a dynamikou stoje a chůze.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis will asses and offer treatment options for disorders associated with stereotype of walking. Using the concept Spiraldynamik? indicates the possibilty of working with patients and alternative evaluation and therapy for deficits associated with just the statics and dynamics of standing and walking.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michal Muller.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muller - posudek vedouciho prace.jpgPosudek vedoucího práce992,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Muller - oponentsky posudek.jpgPosudek oponenta práce1,02 MBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
obhajoba.jpgPrůběh obhajoby práce802,38 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2539

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.