Název: V kontextu doby
Další názvy: In the context of the time
Autoři: Polívková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Oponent: Kornatovský Jiří, Doc. akad. mal.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25524
Klíčová slova: konzum;společnost;technologie;nesvoboda;síť;nemoc;úpadek;spáry;omezení;přesexualizovanost;vagina
Klíčová slova v dalším jazyce: slavery;consumerism;society;technology;lack of freedom;network;disease;decay;hole;constraints;vagina
Abstrakt: Jde o sérii čtyř obrazů, které znázorňují můj pohled na dnešní dobu, to že je zkažená a nemocná. Jsou zde zobrazeny čtyři hlavní problémy, které mi v dnešní civilizované společnosti nejvíc vadí. To, že jsme chyceni ve spárech konzumního kapitalistického systému, ze kterého se těžko vymaňuje. Konkrétně jsou to nové technologie, přesexualizovanost společnosti, masové vyvraždovaní zvířat a ničení přírody a kontrola, dohled a ovládání médii.
Abstrakt v dalším jazyce: This is a series of four paintings that illustrate my view of the present time, that it is corrupt and sick. There are four main issues appear to me in today's civilized society matters most. The fact that we are caught in the throes of consumerism capitalist system from which it is difficult extricating itself. Specifically, this new technology oversexuality society, the mass slaughter of animals and destruction of nature and finally the control, supervision and control of the media.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
6_ME DOSAVADNI DILO V KONTEXTU SPECIALIZACE1.pdfPlný text práce367,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivkova.pdfPosudek vedoucího práce149,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivkova_1.pdfPosudek oponenta práce170,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivkova_2.pdfPrůběh obhajoby práce353,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25524

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.