Title: V kontextu doby
Other Titles: In the context of the time
Authors: Polívková, Tereza
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akad. mal.
Referee: Kornatovský Jiří, Doc. akad. mal.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25524
Keywords: konzum;společnost;technologie;nesvoboda;síť;nemoc;úpadek;spáry;omezení;přesexualizovanost;vagina
Keywords in different language: slavery;consumerism;society;technology;lack of freedom;network;disease;decay;hole;constraints;vagina
Abstract: Jde o sérii čtyř obrazů, které znázorňují můj pohled na dnešní dobu, to že je zkažená a nemocná. Jsou zde zobrazeny čtyři hlavní problémy, které mi v dnešní civilizované společnosti nejvíc vadí. To, že jsme chyceni ve spárech konzumního kapitalistického systému, ze kterého se těžko vymaňuje. Konkrétně jsou to nové technologie, přesexualizovanost společnosti, masové vyvraždovaní zvířat a ničení přírody a kontrola, dohled a ovládání médii.
Abstract in different language: This is a series of four paintings that illustrate my view of the present time, that it is corrupt and sick. There are four main issues appear to me in today's civilized society matters most. The fact that we are caught in the throes of consumerism capitalist system from which it is difficult extricating itself. Specifically, this new technology oversexuality society, the mass slaughter of animals and destruction of nature and finally the control, supervision and control of the media.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_ME DOSAVADNI DILO V KONTEXTU SPECIALIZACE1.pdfPlný text práce367,3 kBAdobe PDFView/Open
Polivkova.pdfPosudek vedoucího práce149,96 kBAdobe PDFView/Open
Polivkova_1.pdfPosudek oponenta práce170,57 kBAdobe PDFView/Open
Polivkova_2.pdfPrůběh obhajoby práce353,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.