Title: Video
Other Titles: Video
Authors: Blahovská, Katarína
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25582
Keywords: experimentálne video;ručná kamera;symbolika;tématika života a smrti;bakalárska práca
Keywords in different language: experimental video;video camera;symbolism;topics of life and death;bachelor's thesis
Abstract: Jedná sa o experimentálne video. Hlavným bodom vzniku tohto videa bola výzva vyskúšať niečo nové, zmenou techniky a myslenia v diele. Hlavnou myšlienkou celého videa sa nesie v osobného prežitku. Jedná sa o osobný popis momentov v ktoré sa odohrávali v priebehu roka. Všetky tieto zábery sú zachytené na ručnú kameru. Video obsahuje mnoho rôznych záberov striedajúcich sa s ľuďmi a prostredím. Využívaná je hlavne symbolika v obraze cez farby a znaky. Celé dielo odkazuje na dnešnú dobu mladej generácie cez pohľad kamery. Rozoberá tématiku života a smrti. Spoločenského systému, viery, problematiky spoločenského postavenia. A uceľuje tak môj osbný názor a udáva hlavnú myšlienku celej bakalárskej práci.
Abstract in different language: From all the possible choices, I have chosen the video. It is an experimental video. The main reason for creating such work, was a challenge to try something new, to change techniques and though in the creative process. The main thought behind this piece is a personal experience. It is a description of moments, which happened through out the year. All of the shots are captured on hand held video camera. The video contains vast number of various shots of people and nature. Symbolism is represented in colors and emblems. This whole piece focuses dominantly on the current age of young generation through lens of the video camera. We discus topics of life and death. Of social establishment, of faith, and issue of social status. This project helped to shape my personal opinion and becomes main idea of this bachelor's thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KATARI_NA BLAHOVSKA_ BP.pdfPlný text práce26,79 MBAdobe PDFView/Open
Blahovska_v.pdfPosudek vedoucího práce510,89 kBAdobe PDFView/Open
Blahovska_o.pdfPosudek oponenta práce226,02 kBAdobe PDFView/Open
Blahovska.pdfPrůběh obhajoby práce368,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.