Název: Komunikační strategie územních samospráv (krajů, města, obce a informace)
Další názvy: Communication strategies of local governments (counties, cities, municipalities, and information)
Autoři: Jaroš, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2566
Klíčová slova: komunikace;datová schránka;e-government;Czech point
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;data box;e-government;Czech point
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace mezi veřejnou správou a občanem. Práce se zaměřuje na vertikální a horizontální komunikaci ve veřejné správě a s běžnými občany. Tato práce se však zejména orientuje na komunikaci prostřednictvím datových schránek a objasňuje problematiku e-governmentu. Také je zde zmínka o CZECH POINTu v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with communication between the public administration and citizen. The work focuses on the vertical and horizontal communication in public administration and ordinary citizens. This work, however, in particular is specialized in communication realized by data mailboxes and clarifies the issue of e-services and e-government. There is also a mention of the CZECH POINT in Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSR) / Bachelor´s works (DPA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Pavel_Jaros_R10B0080P.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaros-VP.pdfPosudek vedoucího práce444,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaros-OP.pdfPosudek oponenta práce822,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaros-PR.pdfPrůběh obhajoby práce296,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.