Název: Využití systému Kovoprog při obrábění tvarových ploch
Další názvy: Use of Kovoprog when machining contoured surfaces
Autoři: Petrů, David
Vedoucí práce/školitel: Česánek, Jiří
Oponent: Hnátík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2594
Klíčová slova: CAM systémy;obráběcí moduly;popis systému;NC program;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: CAM systems;machining modules;system description;NC program;simulation.
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždění informací o možnostech systému Kovoprog při obrábění tvarových ploch ( rotačních i nerotačních ). Práce obsahuje analýzu současných CAM systémů, popis systému Kovoprog a možnosti při obrábění tvarových ploch, technickou dokumentaci ukázkové součásti a jako poslední bod stručný popis při vytváření NC programu v systému Kovoprog. Hlavním aktivem této práce je seznámení čtenáře se systémem Kovoprog a jeho možností při obrábění.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this work is to collect information about how the system Kovoprog when machining contoured surfaces (non-rotating and rotating). The work includes analysis of current CAM systems, system description Kovoprog and options when machining contoured surfaces, technical documentation, sample parts and finally a brief description to create the NC program in Kovoprog. The main asset of this work is to acquaint readers with the system and its potential Kovoprog during machining.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Petru David.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petru - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce796,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petru - opo BP.PDFPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petru - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce366,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2594

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.