Title: Využití systému Kovoprog při obrábění tvarových ploch
Other Titles: Use of Kovoprog when machining contoured surfaces
Authors: Petrů, David
Advisor: Česánek, Jiří
Referee: Hnátík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2594
Keywords: CAM systémy;obráběcí moduly;popis systému;NC program;simulace
Keywords in different language: CAM systems;machining modules;system description;NC program;simulation.
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždění informací o možnostech systému Kovoprog při obrábění tvarových ploch ( rotačních i nerotačních ). Práce obsahuje analýzu současných CAM systémů, popis systému Kovoprog a možnosti při obrábění tvarových ploch, technickou dokumentaci ukázkové součásti a jako poslední bod stručný popis při vytváření NC programu v systému Kovoprog. Hlavním aktivem této práce je seznámení čtenáře se systémem Kovoprog a jeho možností při obrábění.
Abstract in different language: The main objective of this work is to collect information about how the system Kovoprog when machining contoured surfaces (non-rotating and rotating). The work includes analysis of current CAM systems, system description Kovoprog and options when machining contoured surfaces, technical documentation, sample parts and finally a brief description to create the NC program in Kovoprog. The main asset of this work is to acquaint readers with the system and its potential Kovoprog during machining.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Petru David.pdfPlný text práce3,95 MBAdobe PDFView/Open
Petru - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce796,15 kBAdobe PDFView/Open
Petru - opo BP.PDFPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Petru - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce366,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.