Název: Zefektivnění správy nástrojů a přípravků
Další názvy: More effective management of tools and preparations in GTW BEARINGS s.r.o.
Autoři: Bureš, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Řehoř, Jan
Oponent: Fulemová, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2598
Klíčová slova: nástroj;CNC;správa;přípravky;značení
Klíčová slova v dalším jazyce: tool;CNC;management;preparation;marking
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje návrh zefektivnění správy nástrojů a přípravků. Cílem bakalářské práce je navrhnout nejefektivnější systém správy nástrojů. Přínosem pro firmu je přehlednost a ucelenost systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis includes design of more effective management tools and products. The aim of this work is to design the most efficient system management tools. The benefit for the company is transparency and integrity of the system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
AAA BAKALARSKA PRACE BURES.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bures- posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce842,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bures- opo posudek BP2.PDFPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bures - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce558,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2598

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.