Title: Inovace výuky předmětu metrologie na ISŠTE Sokolov
Other Titles: Innovation of subject Metrology at ISŠTE Sokolov
Authors: Horvát, Josef
Advisor: Pokorná, Václava
Referee: Kučera, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2600
Keywords: metrologie;zpráva o měření;zefektivnění výuky;modernizace;inovace protokolu;laboratoř
Keywords in different language: metrology;measurements report;more effective teaching;modernization;innovation of protocol;laboratory
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zákonem 505 o metrologii z pohledu základního členění. Dále se zaměřuje na specifikaci základních požadavků pro výuku metrologie na ISŠTE Sokolov, zabývá se posouzením současné dokumentace a návrhem nových formulářů pro zefektivnění výuky. Poslední část je zaměřena na modernizace metrologické laboratoře z hlediska technického vybavení. Hlavním cílem této bakalářské práce je inovace výuky předmětu metrologie na ISŠTE Sokolov.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with Statute No. 505 of Metrology in terms of basic structure. Then it focuses on the specification of basic requirements for Metrology teaching at the Integrated Technical and Economical Secondary School in Sokolov, it deals with the assessment of current documentation and with design of new forms to make teaching more effective. The last part is focused on the modernization of metrological laboratory and its technical equipment. The main goal of this bachelor work is the innovation of metrology teaching at the Integrated Technical and Economical Secondary School in Sokolov.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.prace Horvat.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Horvat -posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Horvat - opo posudek BB.PDFPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Horvat - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce405,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.