Název: Anotovanie slovníka pre analýzu sentimentu pomocou PSO
Autoři: Mikula, Martin
Machová, Kristína
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 151-156. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26354
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: analýza sentimentu;slovníkový přístup;particle swarm optimization
Klíčová slova v dalším jazyce: sentiment analysis;dictionary approach;particle swarm optimization
Abstrakt v dalším jazyce: Internet v súčasnosti obsahuje veľké množstvo textu, ktorý obsahuje emócie a názory rôznych ľudí. Keďže je veľmi náročné analyzovať ich manuál-ne, v tomto príspevku sa zameriavame na automatickú analýzu sentimentu pou-žitím slovníkového prístupu. Anotovanie slovníka je často náročný a zdĺhavý proces. Práve preto sa v tejto práci venujeme možnosti nahradenia človeka, ktorý by slovník anotoval, evolučným algoritmom, ktorý by bol použitý na nájdenie optimálnych hodnôt polarity pre slová v slovníku. Vytvorili sme dve verzie slovníka, ktorý bol použitý na analýzu sentimentu. Prvá verzia bola ano-tovaná človekom a pre anotovanie druhej verzie sme sa rozhodli použiť PSO. Nakoniec sme porovnali výsledky oboch verzií a slovník anotovaný pomocou PSO dosiahol porovnateľné výsledky ako slovník anotovaný človekom.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mikula.pdfPlný text671,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26354

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.