Název: Pokroky v analýze heterogenních neuroinformatických dat
Autoři: Klempíř, Ondřej
Čejka, Václav
Tesař, Jan
Krupička, Radim
Citace zdrojového dokumentu: STEINBERGER, Josef ed.; ZÍMA, Martin ed.; FIALA, Dalibor ed.; DOSTAL, Martin ed.; NYKL, Michal ed. Data a znalosti 2017: sborník konference, Plzeň, Hotel Angelo 5. - 6. října 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 157-161. ISBN 978-80-261-0720-0.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: https://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/DataAZnalosti2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26355
ISBN: 978-80-261-0720-0
Klíčová slova: mikroelektrodové záznamy;transcranial magnetic stimulation;blízká infračervená spektroskopie;algoritmus třídění pálení neuronů
Klíčová slova v dalším jazyce: microelectronic records;transkraniální magnetická stimulace;near infrared spectroscopy;algorithm for sorting of neuronal burns
Abstrakt: V současné době roste počet dat získaných při měření pa-to/fyziologických procesů mozku. Aplikací analytických metod jsou z dat zís-kávány nové poznatky o mechanizmech neurologických onemocnění. Cílem výzkumu je dosažení pokroku v analýze různých typů neuroinformatických zá-znamů (jednotkové mikroelektrodové neuronové aktivity, transkraniální magne-tické stimulace a blízké infračervené spektroskopie) za účelem objektivní iden-tifikace významných biomarkerů metodami strojového učení. Do studie byla zahrnuta data z Neurologické kliniky 1. LF a VFN UK v Praze. V průběhu ře-šení výzkumu byly vytvořeny skripty pro ukládání, předzpracování a analýzu 3 typů výše zmíněných neuroinformatických datových zdrojů. Pokroky v analýze budou využity pro hodnocení naměřených dat a testování hypotéz s přínosem pro klinickou neurologickou praxi.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Data a znalosti 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Klempir.pdfPlný text830,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26355

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.