Název: Návrh implementace ergonomického programu v průmyslovém podniku
Další názvy: Design implementation of ergonomic program in industrial company
Autoři: Třísková, Dana
Vedoucí práce/školitel: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Oponent: Görner Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26625
Klíčová slova: ergonomie;ergonomický program;ergonomická optimalizace;systémový přístup;ergonomický tým;nemoci z povolání;školení
Klíčová slova v dalším jazyce: ergonomics;ergonomics program;ergonomics optimization;system approach;ergonomics team;occupational diseases;training
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem implementace ergonomického programu v průmyslovém podniku. Výsledkem této práce je procesní mapa, která znázorňuje postup implementace ergonomického programu. Součástí práce je také vyhodnocení dotazníkového šetření, které přibližuje pohled na současný stav podniků v České Republice z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, péče o zdraví zaměstnanců a z pohledu ergonomie a ergonomických programů.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with a design of implementation of the ergonomic program in an industrial company. The result of this work is a process map showing the progress of an ergonomic program implementation. Another part of the thesis represents an evaluation of the questionnaire survey, which brings a closer look at the current situation in the Czech Republic from the point of view of occupational safety and health protection, employee health care and ergonomics and ergonomics programs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Triskova_DP_2017.pdfPlný text práce4,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Triskova.pdfPosudek vedoucího práce541,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Triskova.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Triskova.pdfPrůběh obhajoby práce935,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.